Addresses of shops

Chervonograd city
1/

Sokalskaya 12,str,
097-771-20-78

2/

Khmelnitskogo 67, str.,
063-792-80-89

3/

Stock
Khmelnitskogo str. 67,
093-734-58-18

Brody
1/

Stock
Rynok Square 34/3 str.,
099-738-36-39

Dnipro
1/

Kondratyuk Yuriy 2 str.,
097-154-84-076

Mariupol
1/

Miru 69, TRC Ukraine
097-097-74-03

2/

Builders 125, Fireside Shopping Center
097-097-74-03

3/

Zaporozhskoe highway 2, str,
Shopping Center PortCity,
097-097-74-03

Kyiv
1/

Revutsky 12/1 str.,
050-543-37-27

2/

M.Raskovoi 7b, str.,
050-543-37-27

3/

ul.Pecherskaya square 1,
050-543-37-27

4/

street Heroes of the Dnieper , 35,
050-543-37-27

5/

pr. Victory 136,
098-416-36-05

6/

street Gagarin 3,
097-228-27-63

7/

Grigorenko 32, pr.,
097-228-27-63

8/

Moskovsky Prospekt 16/36,
097-228-27-63

8/

Elizabeth Chavdar, 13,
097-550-70-15

Lutsk
1/

b. Bandery 18/22,
067-672-69-72

2/

Sokhomlynsky St. 1,
Shopping Mall Port City
068-641-69-13

Uzhgorod
1/

Svobody Prospekt 45/4
095-840-80-86

Lviv
1/

str. Horodotska 177,
067-314-10-02

2/

str. Pekarska 44/1
067-675-86-61

3/

Chervonoy Kaliny street 51/1
098-656-19-55

4/

str. Bandery 41/2,
067-675-86-60

5/

Sholom Aleichem 6/8
067-947-95-72

6/

Sokolniki
str.Strievskaya 30,
KingCross-Leopolis Shopping Center
097-342-74-26

7/

str. Kulisha, 20 067-818-84-00

Stryi
1/

Stock
street Rynok Square 5
096-641-01-84

Sokal
1/

Stock
street Tatarivska 99
097-900-44-62

Drohobych
1/

Shevchenko street 1,
067-270-13-71